קורס טבחות

קורס טבחות מסלול ערב  11/2/18 ימי ראשון