קורס טבחות

קורס טבחות מסלול ערב  07/03/18 ימי רביעי

קורס טבחות מסלול בוקר 27/2/18 ימי שלישי