קורס בישול A LA CARTE למסעדות

קורס בישול A LA CARTE למסעדות מסלול ערב – 24/12/17 ימי ראשון+ רביעי
קורס בישול A LA CARTE למסעדות מסלול בוקר- 27/12/17 ימי שני ורביעי בוקר 

קורס טבחות

קורס טבחות מסלול ערב  07/03/18 ימי רביעי 
קורס טבחות מסלול בוקר 27/2/18 ימי שלישי

קורס קונדיטוריה

קורס קונדיטוריה מסלול ערב 28/1/18 ימי ראשון
קורס קונדיטוריה מסלול בוקר 19/2/18 ימי שני 

קורס טבחות

קורס טבחות מסלול ערב  11/2/18 ימי ראשון 

קורס קונדיטוריה

קורס קונדיטוריה מסלול ערב 25/2/18 ימי ראשון

קורס טבחות

קורס טבחות מסלול ערב-14/2/18 ימי רביעי 
קורס טבחות מסלול בוקר 20/2/18 ימי שלישי

קורס קונדיטוריה

קורס קונדיטוריה מסלול בוקר 4/12/17 ימי שני
קורס קונדיטוריה מסלול ערב- 9/1/18- ימי שלישי

קורס טבחות

קורס טבחות מסלול בוקר 25/12/17 ימי שני 
קורס טבחות מסלול ערב 5/2/18 ימי שני 
קורס טבחות מסלול בוקר 22/2/18 ימי חמישי 
קורס בישול A LA CARTE למסעדות מסלול ערב+ בוקר   26/12/17  ימי שלישי+ שישי

קורס קונדיטוריה

קורס קונדיטוריה מסלול ערב -7/12/17 ימי חמישי 
קורס קונדיטוריה מסלול בוקר – 19/2/18 ימי שני 

קורס טבחות

קורס טבחות מסלול ערב – 7/8/17 ימי שני